Oferta

Świadczę usługi w zakresie kompleksowej obsługi budynków na częstochowskim rynku nieruchomości.

Jako licencjonowany zarządca nieruchomości dbam o właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości oraz właściwą eksploatację nieruchomości.

Priorytetem mojej działalności jest osiągnięcie wysokiej jakości świadczonych usług oraz zadowolenie Klientów.

 

Prowadzę usługi w zakresie:

  • finansowo – księgowym – prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczość finansowa, windykacja należności, ubezpieczenia budynków,
  • technicznym – prowadzenie dokumentacji technicznej, wyszukiwanie wykonawców świadczących usługi w zakresie remontów, usuwanie awarii, nadzór nad pracami remontowymi, weryfikacja dokumentacji robót remontowych pod względem merytorycznym i finansowym,
  • eksploatacyjnym – dostawa mediów: wody, energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wywóz ścieków i nieczystości stałych, utrzymanie należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków oraz terenu działek i chodników,
  • prawnym – zgodnym z zawartą umową o zarządzanie nieruchomością, opracowywanie umów.

Zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszam do kontaktu osobistego lub telefonicznego, zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego w dziale Kontakt.

Odpowiem na wszystkie pytania i wytłumaczę zasady współpracy, przygotuję potrzebne dokumenty (uchwały i umowę). Wspólnie ustalimy zasady współpracy i podpiszę z Państwem umowę w zakresie zarządzanie Państwa nieruchomością.

Zarządca aktywnie uczestniczy w procesie przejęcia nieruchomości od poprzedniego zarządcy na podstawie protokołów i dokumentacji administracyjnej, technicznej i księgowej, dbając o jej kompletność.

O mnie:

  • doświadczony i kompetentny zarządca nieruchomości na terenie Częstochowy i okolic,
  • licencja zawodowa nr 1085 otrzymana od Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w dniu 27 lipca 2000 r.,
  • biegły sądowy 3 kadencji (przez 15 lat) do grudnia 2020r. w zakresie zarządzania nieruchomościami przy sądzie w Częstochowie,
  • członek Małopolsko-Śląskiego Stowarzyszenia Budowniczych i Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Krakowie,
  • W latach 2013-2020 wyróżniony certyfikatami „Dobry Zarządca”.

 

Zapraszam do kontaktu i współpracy!    –   tel. 795-751-951  lub  696-813-274