O mnie

Jestem zarządcą nieruchomości na terenie Częstochowy i okolic.

Specjalistyczną wiedzą zdobyłem dzięki dużemu doświadczeniu w zakresie świadczonych usług. Licencję zawodową o nr 1085 otrzymałem z Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w dniu 27 lipca 2000 r. Uprawnia mnie ona do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zarządzam i administruję nieruchomościami na terenie miasta Częstochowy, w którym są wspólnoty mieszkaniowe jak również współwłasność.

Od wielu lat znajduję się na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie jako biegły sądowy (przez 15 lat do grudnia 2020r.) w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jestem członkiem Małopolsko-Śląskiego Stowarzyszenia Budowniczych i Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Krakowie.

W latach 2013-2020 zostałem wyróżniony certyfikatami „Dobry Zarządca”. Potwierdza to dobrą znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz praktyką w ich skutecznym wdrażaniu.

Posiadam 30 lat doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami w zmieniających się systemach prawnych. Brałem udział w wielu seminariach i szkoleniach.

Jako zarządca nieruchomości bardzo łatwo nawiązuję kontakt, zdecydowanie dążę do wytyczonego celu. Charakteryzuje mnie punktualność, sumienność, uprzejmość i inicjatywa, ambicja, nie zrażanie się trudnościami. Zawsze stosuję się do przepisów prawa i standardów zawodowych. W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, a czynności zarządzania wykonuję ze szczególną starannością.

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczę usługi w zakresie:

  • zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi typu kamienice, komercyjnymi jak również budynkami wpisanych do krajowego rejestru zabytków
  • obsługi technicznej nieruchomości
  • obsługi finansowo-księgowej
  • obsługi prawnej
  • utrzymania czystości i porządku

Zapraszam do kontaktu i współpracy!    –   tel. 795-751-951  lub  696-813-274